Přihlášení Přihlášení přes Facebook Registrace

Soutěžní pravidla

1. Pořadatelem soutěže je společnost stormedia agency s.r.o., dále jen Pořadatel.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který má aktivní účet na serveru MagicList.cz. Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť. Zrušit svou účast lze zasláním zprávy na emailovou adresu partner@magiclist.cz.

3. Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který se umístí ve výherní tabulce - soutěžním žebříčku (zveřejněnou zde). Výhru určuje poslední pozice soutěžícího, kde se bude nacházet v poslední den soutěže v 23:59:59. Pozice v soutěžním žebříčku je závislá na počtu získaných bodů. Každý soutežící se může v jedné soutěži účastnit pouze jednou. Není povolena registrace více účtů z jedné e-mailové adresy. Pro zařazení o soutěžní ceny je nutné získat minimálně 1000 bodů.

4. Získávání bodů lze docílit splněním těchto kritérií:

1 bod za načtení stránky každých 20 minut
1-5 bodů za životní událost. Za den maximálně 10 událostí za den
15 bodů za komentář (u článků, u zboží, v poradně, u magiclistů, u magického blogu)
 5 bodů za přítele, který tě bude sledovat
10 bodů za nové témata v poradně, za den maximálně 500 bodů


10-20 bodů *** za nové přání, za den maximálně 200 bodů
200 bodů za každých 300 zobrazení Magiclistu (tématický seznam přání)
30 bodů * za zaslání pozvánky příteli
5-50 bodů ** za recenzi
50 bodů **** za návrh zboží na dárek
100 bodů za nový inzerát, který je zveřejněn alespoň 12 hodin


BONUSY:

10 - 500 bodů můžete získat jako bonus za aktivitu na našich Facebook stránkách
100 bodů za kompletně vyplněný profil včetně avataru (jednorázově)
500 bodů za propojení s Facebookem (jednorázově)
1000 bodů za nákup v sekci Služby
2000 bodů za mobilní paušál v síti Magiclist, bonus je započítán v den ukončení soutěže těm, kdo mají číslo již aktivní
5% bodů od uživatele, kterému jste poslali pozvánku (u každého přepočtu z nových bodů daného uživatele)


*  Pozvaný uživatel si musí pod stejnou e-mailovou adresou vytvořit účet na Magiclistu.
** Recenze musí být informativní pro ostatní uživatele.
*** Z jedné kategorie můžete do magiclistu vložit maximálně 3 přání. V jednom magiclistu nesmí být více než 20 přání. Při nedodržení se nebudou počítat body za žádné vložené přání. 
**** Jsou započítány body všem, u kterých je takový návrh přijat našimi administrátory

 

Celkový počet bodů je k dispozici po přihlášení u jména uživatele nebo v bodovací tabulce.

K přepočtu celkového bodování dochází jednou za den. V případě změny bodování zůstávají soutěžícímu již získané body do posledního přepočtu před změnou bodování.

5. Úmyslné obcházení technického řešení či soutěžních pravidel má za následek diskvalifikace soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit uživateli účasti v jiných soutěžích v případě tohoto porušení.

6. Svou účastí v soutěži souhlasíte s pravidly soutěže a poskytujete Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a další případné údaje (IP adresa počítače, Cookies), které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo žádat o vysvětlení, právo odstranění vzniklého stavu a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Vyhlášení výherců proběhne po ukončení soutěže, výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou. Pokud výherce do 14 dnů na email neodpoví či neposkytne součinost spojenou s předáním výhry, výhra propadá.

8. Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže. V případě, že poskytne Pořadateli fotografii s výhrou či jinou fotografii, která je nutná pro účast v soutěži, dává souhlas s užitím fotografie pro marketingové účely projektu Magiclist.

9. Výhry jsou bezplatně k dispozici k osobnímu převzetí v provozovně Pořadatele či v jiném místě, je-li tak domluveno. Výhru je možné zaslat na adresu výherce, poštovné hradí výherce. 

10. Účastník soutěže tímto poskytuje Pořadateli souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Výpověď zašlete na email: partner@magiclist.cz.

11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu soutěže, případně délku soutěže a výši bodování. Soutěž může být Pořadatelem ukončena bez udání důvodu. Výhry nejsou vymahatelné. Nelze za ně také požadovat finanční plnění.

 

 

Přejít do archivu článků